Update 2 juli 2020

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan is aangepast op de door de gemeente en omgevingsdienst gemaakte opmerkingen en ligt opnieuw ter beoordeling bij de gemeente. De planning is nog steeds het opstarten formele procedure in kwartaal 3, 2020 met een doorlooptijd van ca. een half jaar waardoor het bestemmingsplan medio kwartaal 1 – 2, 2021 onherroepelijk zal worden.

Beeldkwaliteitsplan

Er wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het definitief maken van het Beeldkwaliteitsplan om in te dienen ter finale goedkeuring bij de gemeente.

Kavelpaspoorten

Ook aan de kavelpaspoorten wordt de laatste hand gelegd, er waren een aantal opmerkingen vanuit de gemeente op de laatste versie welke op dit moment worden verwerkt. Hierna wordt ook dit document ter finale goedkeuring aan de gemeente voorgelegd.

Koopovereenkomst

De (model) koopovereenkomsten komen medio einde volgende week beschikbaar.

Verkoopdocumentatie online

Kijk nu onder ‘De kavels’ voor de beschikbare downloads, te weten: Prijslijst, Beeldkwaliteitsplan (concept) en de Kavelpaspoorten (concept).
 

Menu